Výška dítěteJak vysoké bude Vaše dítě?
Váha dítěteKolik bude vážit Vaše dítě?
BMI dětíJaké BMI má Vaše dítě?

Percentilové grafy BMI

Percentilové grafy BMI jsou užitečným nástrojem pro hodnocení tělesné hmotnosti u dětí a mladistvých. Tyto grafy ukazují, jaké procento dětí v daném věku a pohlaví má stejnou nebo nižší hodnotu BMI než daná osoba. Tento přístup bere v úvahu změny v tělesné hmotnosti, které jsou běžné v průběhu růstu a vývoje.

Percentilové grafy BMI jsou tedy nejlepším způsobem, jak posoudit, zda má dítě zdravou tělesnou hmotnost. Pokud se hodnota BMI nachází na nízkém percentilu, může to znamenat podváhu, zatímco hodnota na vysokém percentilu může značit nadváhu nebo dokonce obezitu. Pokud se hodnota BMI nachází na 50. percentilu, znamená to, že dané dítě má BMI, které odpovídá průměru pro jeho věk a pohlaví.

Percentilové grafy

Je důležité si uvědomit, že percentilové grafy BMI jsou pouze jedním z mnoha faktorů, které je třeba brát v úvahu při hodnocení tělesného stavu dítěte. Například, děti s vysokou svalovou hmotou mohou mít vyšší hodnoty BMI, aniž by trpěly obezitou. Na druhé straně, děti s nízkým procentem tělesného tuku mohou mít nízké hodnoty BMI, aniž by to znamenalo, že jsou podváhou. Proto by měly být percentilové grafy BMI použity v kombinaci s dalšími faktory, jako jsou například obvod pasu, procento tělesného tuku nebo fyzická aktivita, aby se získal úplnější obraz o zdraví dítěte.

V každém případě jsou percentilové grafy BMI užitečným nástrojem pro sledování tělesné hmotnosti dětí a mladistvých a pomáhají při identifikaci možných zdravotních rizik spojených s nadváhou nebo obezitou. S pravidelným používáním těchto grafů mohou rodiče a lékaři lépe sledovat zdravotní stav dětí a poskytnout jim nezbytnou péči a podporu pro dosažení optimálního tělesného stavu.

K dispozici je řada různých typů percentilových grafů, které se liší podle věku a pohlaví dítěte. Nejčastěji používané grafy pocházejí z CDC (Centers for Disease Control and Prevention), které jsou založeny na amerických průzkumech růstu dětí a jsou rozšířené po celém světě. V České republice se daty pro tvorbu grafů zabývá Státní zdravotní ústav. Tyto grafy jsou nápomocné pro srovnání růstu a vývoje dítěte s ostatními dětmi stejného věku a pohlaví.

Percentilový graf BMI dívek

0
3
6
9
12
15
18
Věk
BMI
10
15
20
25
30
3. percentil
10. percentil
25. percentil
50. percentil
75. percentil
90. percentil
97. percentil

Percentilový graf BMI chlapců

0
3
6
9
12
15
18
Věk
BMI
10
15
20
25
30
3. percentil
10. percentil
25. percentil
50. percentil
75. percentil
90. percentil
97. percentil

Veškeré informace na těchto stránkách jsou psány laiky, nikoli lékaři.

Našim cílem není nahrazovat lékařskou péči, ale pomoci rodičům. Pamatujte, že pokud máte jakékoli obavy nebo nejasnosti ohledně zdraví Vašeho dítěte, kontaktujte lékaře.

Internet a informace na něm uvedené jsou velmi často chybné, proto nic nepodceňujte a problémy konzultujte výhradně s lékařem. Zdraví máme jen jedno.